• Ti'a faatere LI 18820803366
  • Ti'a faatere Chen 13928960185
  • Riri 13925017951

E roaa te reira ia au i te mau Hau Amui no Marite、Te mau tauraa haamanahia no Europa

E roaa te reira ia au i te mau Hau Amui no Marite、Te mau tauraa haamanahia no Europa,Hoê â taime, e mea varavara atoa ia faa'ohipa i te faanahoraa o te fenua ê i te fare、faatupu i te、Te taiete tei haamau i te reira,Te tutava nei matou i te faaiti i te taa-ê-raa i rotopu i te ohipa ha'uti a te mau tamarii i te fare e i te fenua ê ê,A vaiiho i te mau tamarii Tinito ia riro mai te mau tamarii no te mau fenua êê,i roto i te parururaa、A oaoa i te tamahanahanaraa o to outou vahi ha'utiraa。

A faatupu i te parururaa no outou、Huru au ia ha'uti i te vahi ha'uti

Te hoê haaputuraa no te ma'imiraa ihi、ohipa apî、a hamani i te、R&D、Te faatupuraa ei hoê o te mau hi'oraa apî i ni'a i te Itenati,Te piha ha'utiraa a te mau tamarii i roto i te fare, e te fare tuaro a te feia apî e piti tauhaa i te fare e i te mau fenua ê ê。E fa'ati'ahia 80% o te mau tauhaa tei hamanihia e tei hamanihia e te Fare Maita'i i te ara,E arata'ihia e iva ahuru matahiti i ni'a i te hanere o teie mau fenua maitai i te mau fenua maitai,E te tomoraa i roto i te mau hoani no te fenua êê, hoê â huru。

Ua faatanohia i ni'a i te mau hinaaro o te hoani

Te hoho'a o te ha'utiraa a te mau tamarii, e ere ïa i te hoê hi'oraa nehenehe noa,E ti'a ia haapa'o-maitai-hia te reira i te arearea e te parururaa。E riro te faanahoraa o te fare maitai ei aamu no te arearea o te mau tamarii e tae noa'tu i te parururaa o te ha'utiraa o te ha'utiraa。Ua papû ia matou e, ia faanaho ana'e e ia faanaho ana'e tatou i te mau vahi,E ti'amâraa to te mau tamarii no te mau faito matahiti atoa ia haati i te ha'utiraa。

FARE NUI NO ÔDE, FARE Î NO TE MAU MEA NO TE RA

E rave rahi o ratou te mau ha'utiraa no te mau tamarii No te Fort No te mau fare ha'utiraa e roaa ia outou no te ma'iti mai roto mai i te

Te mau pû opereraa i te mau tauihaa no te tape'a i te pereoo

A faatumu i ni'a i te Pŭpŭ Haapa'o ore,Te ha'utiraa a te mau tamarii,Au'a papa'iraa i ni'a i,Hoê mirioni a'e haru popo o te moana

A amui mai/faanahonahoraa maitai roa

E tano te mau mana'o maitai no te feia e moni taoti'ahia,Te mau hoani ite ore o te hinaaro nei e tuu i te moni,Te ite e te mau tereraa ohipa paari,Faaiti i te fifi i te faahoturaa moni na mua roa

Faanahoraa i te mau ô

Na roto i te hi'opo'araa i te mau fâ o te matete,A aro papû maitai i te niu o ta oe hoani,A ma'iti i te hoê tauihaa au no to outou mau hinaaro,A hamani i te hoê faanahoraa tano no ta outou ha'utiraa tueraa ha'utiraa i ni'a i te poro

Ua hamanihia te taatoaraa o te fare manaha

No te horo'a i te mau hoani i te hoho'a faaineineraa tano,Ûraa o te tumu parau,Hoho'a turamaraa,Horo'a i te mau hoho'a papa'i no te mau hoho',Te mau hoho'a papa'i no te faaap,Mau hoho'a papa'iraa

Te faaapîraa i te reira fare

E nehenehe ta tatou e horo'a i te mau ohipa paturaa,Hi'oraa no te toro'a ohipa no te tauturu i te mau taata ia hi'opo'a e ia faaau i te paturaa i te mau pŭpŭ toru,Haapapû i te mau mea no ni'a i te paturaa,No te haapapû i te huru o te paturaa,Te mauraa te mau taata i ni'a i te mau a,Faafaaea ohie

Party PARTYNERS

E rave rahi hanere hoa to matou,E rave rahi tauatini o te mau ma'i tu'u-ore-raa i ni'a i

NO NI'a/No ni'a ia Le-Wan

Ua iritihia ta matou fare hamaniraa i te 15 no me 2008,Ua riro te reira ei fare hamaniraa e 12 matahiti te maoro.,Ta matou tuhaa maitai i roto i na tuhaa e toru i te fenua Taina,Ua tapo'i ta matou fare hamaniraa i te hoê vahi e 20 000 metera tuaea,Ua hau i te 200 taata rave ohipa no te faarahi i ta ratou ohipa imiraa faufaa,

I te 25 no eperera 2014, ua iriti matou i te tahi atu taiete, Te tahi atu taiete, Te Mau Tauihaa Haapu'eraa No'na i te Faaoaoaraa.,E fa'ati'ahia 80% o te mau tauāi tei fa'ati'ahia e tei ha'apûhia nā te ara,E arata'ihia e iva ahuru matahiti i ni'a i te hanere o teie mau fenua maitai i te mau fenua maitai,E roaa te reira ia au i te mau Hau Amui no Marite、Te mau tauraa haamanahia no Europa,Hoê â taime, e mea varavara atoa ia faa'ohipa i te faanahoraa o te fenua ê i te fare、faatupu i te、Te taiete tei haamau i te reira,Te tutava nei matou i te faaiti i te taa-ê-raa i rotopu i te ohipa ha'uti a te mau tamarii i te fare e i te fenua ê ê,A vaiiho i te mau tamarii Tinito ia riro mai te mau tamarii no te mau fenua êê,i roto i te parururaa、A oaoa i te tamahanahanaraa o to outou vahi ha'utiraa。

Parau apî le-Wan

No ni'a ia Lecour

Haapii rahi atu â

Nahea ia faanaho i te mau tauihaa i ni'a i te fare pa'i rahi i roto i te fare toa ?

Ia tomo ana'e outou i roto i te fare toa,Ua ite anei outou e, te tuu-tamau-hia nei te mau tauihaa i roto i te fare toa ?;Te vai ra te mau hamaniraa e faaohipa-ohie-hia nei i roto i te mau vahi matarohia,Te mau tauhaa aita e matarohia, e tuuhia ïa i te mau vahi atea。Hoê â faaiteraa i te mau tauihaa ha'utiraa o te fare ha'utiraa i roto i te ha'utiraa a te mau tamarii mai te mau tao'a i roto i te fare toa。I roto i te tereraa o te fare fa'ehau o te mau tamarii,Hoê mea e nehenehe e tau'a-ore-hia, eiaha râ e tau'a-ore-hia,Oia ho'i, e nehenehe te haamauraa i te mau tauihaa e huti mai e rave rahi mau hoani no tatou,Faarahi i te moni apî,No reira e ti'a ia matou ia haapa'o maitai i te faaôraa i te mau tauihaa。No reira, nahea outou i te faanaho i te mau tauihaa ? A tahi i te taatoaraa,E ti'a ia tatou ia feruri ia au i te mau hinaaro o ta tatou mau hoani,Tera ïa, ia au i te hi'oraa a te tamarii。Eaha te huru ha'uti ta te mau tamarii e au ia ha'uti ?,Eaha te mau tauihaa au a'e no ratou ? I muri a'e i to tatou maramaramaraa i te reira,Titauhia ia tatou ia tuu i teie mau mea i te hoê vahi taa ê,mai te hoê ohipa ha'iha'i。E tuuhia te reira i te uputa tomoraa e aore râ i ni'a i te moni ta outou e vai ra。 A piti, ia au i te mau maitai e te mau huru o te tauihaa no te amui atu te tahi i te tahi,A arata'i i te roo o te tahi atu mau matini na roto i te mau tauihaa ha'utiraa tano ore a te mau tamarii,A vaiiho i te mau tamarii ia vai maoro。te toru,E mea faufaa ia feruri i te mau fifi paruru tano,A vaiiho ia nava'i te vahi i rotopu i te mau matini,A horo'a i ta outou tamarii i te piha e rave rahi,Arai i te tereraa ohipa ia ha'uti ana'e tatou。 maha,Tei te huru o te moni e roaa mai no te mau tauihaa,A ani i te mau rave'a e roaa nei,Haamaitai i te faufaa o te mau tauihaa e te mau ha'utiraa。 E noa'tu te pau,No te fare pureraa huru ê,E mea ti'a i te ohipa tapihooraa ia au i te hi'oraa a te hoani。O te hoani ana'e tei mauruuru,Te vai faahou ra te mau hoani。E faati'a atoa te reira i te mau hoani ia hauti i te ti'amâraa i te taata,No te roo rahi o te mau tamarii i te paradaiso maitai o te mau tamarii,Faarahi i te moni。

Tai'o hau atu â «
UIRAA I TEIE NEI